• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่เข้าร่วมการประกวด หนังโฆษณารณรงค์ หัวข้อ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง

รายละเอียด

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดย ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่เข้าร่วมการประกวด หนังโฆษณารณรงค์ หัวข้อ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง ประเภทผลงานระดับอาชีวศึกษา โดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกต่อถุงยางอนามัยในวิถีชีวิตปกติ