• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng

การเข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมอุบล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

รายละเอียด

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดย ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย มอบหมายให้รองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย ต้อนรับคณะอาจารย์ จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในการเข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมอุบล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี