• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng

พิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาค และร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษอาชีวศึกษา ณ ศูนย์การจัดการอาชีวศึกษาพิเศษภาคกลาง ๒

รายละเอียด

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดย ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการ พร้อมรองฯ ๔ ฝ่าย ร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาค และร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษอาชีวศึกษา ณ ศูนย์การจัดการอาชีวศึกษาพิเศษภาคกลาง ๒ (วิทยาลัยสารพัดช่างบรีหาร-แจ่มใส)