• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng

นางสาวกนกวรรณ ส่งสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พบปะพูดคุยแนะแนวทางการปฏิบัติตน ในสถานศึกษา ในโอกาสเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายละเอียด

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดย ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ ส่งสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พบปะพูดคุยแนะแนวทางการปฏิบัติตน ในสถานศึกษา ในโอกาสเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖