• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng

นายอริยวัฒ เฉลิมกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวอบรมนักเรียน นักศึกษา ในการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายละเอียด

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรรบุรี โดย ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นายอริยวัฒ เฉลิมกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวอบรมนักเรียน นักศึกษา ในการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖