• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

รายละเอียด

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดย ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ คณะครู เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom