• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ รอบลงพื้นที่ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียด

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดย ดร. ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการฯ มอบให้ นายอริยวัฒ เฉลิมกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ รอบลงพื้นที่ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี