• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng

พิธีวางพวงมาลาทหารอาสา เป็นวันที่ระลึกทหารอาสาที่เสียชีวิตในคราวสงครามโลก ครั้งที่ ๑ ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร

รายละเอียด

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการฯ นางสาวกนกวรรณ ส่งสมบูรณ์รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลาทหารอาสา เป็นวันที่ระลึกทหารอาสาที่เสียชีวิตในคราวสงครามโลก ครั้งที่ ๑ ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร