• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng

ชมรม TO BE NUMBER ONE จัดโครงการประกวด SPVC DANCERCIS 2023 รอบที่ 1

รายละเอียด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE จัดโครงการประกวด SPVC DANCERCIS 2023 รอบที่ 1 เพื่อส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคี มีวินับของเยาวชนช่วยให้เยาวชนได้แสดงพลังของตัวเองออกมา ได้อย่างเหมาะสม ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี และมีชีวิตที่ห่างไกลจากยาเสพติด