• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng

สำรวจสถานที่สำหรับจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เนื่องจากได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชี ทักษะวิชาชีพคหกรรม และทักษะวิชาการท่องเที่ยว ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียด

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายเจนศักดิ์ แสงคำเฉลียง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู เดินทางไปราชการเพื่อสำรวจสถานที่สำหรับจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เนื่องจากได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชี ทักษะวิชาชีพคหกรรม และทักษะวิชาการท่องเที่ยว ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี