• image description Eng
 • image description Eng
 • image description Eng

รายงานรับ-จ่าย งบทดลองประจำเดือน

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2566

 • 1 download

  งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565

 • 2 download

  งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565

 • 3 download

  งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565

 • 4 download

  งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2566

 • 5 download

  งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566

 • 6 download

  งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566

 • 7 download

  งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566

 • 8 download

  งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566

 • 9 download

  งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566

 • 10 download

  งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566

 • 11 download

  งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2565

 • 1 download

  2.1 เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ งบทดลองรายปี ประจำปีงบประมาณ2565

 • 2 download

  2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

 • 3 download

  งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564

 • 4 download

  งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564

 • 5 download

  งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564

 • 6 download

  งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565

 • 7 download

  งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 • 8 download

  งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565

 • 9 download

  งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565

 • 10 download

  งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565

 • 11 download

  งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565

 • 12 download

  งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565

 • 13 download

  งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565

 • 14 download

  งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2564

 • 1 download

  2.1 เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564

 • 2 download

  2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

 • 3 download

  งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563

 • 4 download

  งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563

 • 5 download

  งวดที่ 3เดือนธันวาคม 2563

 • 6 download

  งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564

 • 7 download

  งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

 • 8 download

  งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564

 • 9 download

  งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564

 • 10 download

  งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564

 • 11 download

  งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564

 • 12 download

  งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564

 • 13 download

  งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564

 • 14 download

  งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563

 • 1 download

  งบทดลองประจำปี 2563 งวดที่ 1-16

 • 1 download

  งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562

 • 2 download

  งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562

 • 3 download

  งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2562

 • 4 download

  งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2563

 • 5 download

  งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

 • 6 download

  งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2563

 • 7 download

  งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2563

 • 8 download

  งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563

 • 9 download

  งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2563

 • 10 download

  งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2563

 • 11 download

  งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563

 • 12 download

  งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2563