• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng

เผยแพร่การประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา

download

เผยแพร่การประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2561

download

เผยแพร่การประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2560

download

เผยแพร่การประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2559

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

download

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

download

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

download

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

download

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

download

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

จำนวนนักเรียน นักศึกษา

download

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563

download

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

download

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

download

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560

download

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559

download

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558

แจ้งผลการสำเร็จการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

download

แจ้งผลการสำเร็จการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี 2562

download

แจ้งผลการสำเร็จการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี 2561

download

แจ้งผลการสำเร็จการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี 2560