• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng

การศึกษาอัตราส่วนของกากถั่วเหลืองที่เหมาะสมในการทาคุกกี้จากกากถั่วเหลือง

รายละเอียด

โครงงาน การศึกษาอัตราส่วนของกากถั่วเหลืองที่เหมาะสมในการทาคุกกี้จากกากถั่วเหลือง