• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng
image description

ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย

ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ

ประวัติการศึกษา

*ระดับปริญญาตรี
       
*ระดับปริญญาโท
       
*ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
       
*ระดับปริญญาเอก
       

ประวัติการทำงาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • 064-604-4640

ผู้บริหารท่านอื่น